Tallers

Els tallers son un espai d’expressió lúdica i creativa que tenen efectes terapèutics. Funcionen en petits grups i són per les persones que volen experimentar una primera trobada amb l’Art Teràpia i per les que ja estan en un procés terapèutic.

En aquest moment ofereixo periòdicament el taller Imaginari Oracular en el qual, a través dels jocs d’Oracles i del llenguatge simbòlic, treballem un tema que proposo mensualment.

 

 Taller Imaginari Oracular

 “És la funció de l´art la de renovar la nostra percepció.” Anaïs Nin

L’Imaginari Oracular és un treball lúdic, inspirador i creatiu basat en el llenguatge metafòric dels símbols i dels mites.

Cercant noves imatges i símbols per als temes de la nostra vida aconseguim mirar-los amb una distància clarificadora que ens ajuda a crear nous sentits i a potenciar transformacions vitals.

Vaig crear aquest mètode a través de eines art terapèutiques i serveix per obrir-nos al poder transformador de la metàfora i per connectar-nos amb la imaginació i amb el llenguatge de l’inconscient.

A través del joc amb l’Imaginari Oracular desenvolupem la intuïció i l’autoconeixement i creem espais de connexió amb el Misteri.

Metodologia
L’Imaginari Oracular funciona amb variats jocs d’oracles, de diferents artistes, que ens introdueixen en el llenguatge simbòlic i poètic de la mitologia, dels contes i de la naturalesa.
A través de dinàmiques d’expressió artístiques, dialoguem creativament amb les imatges, per crear sentits i significats. No es tracta de preveure, ni endevinar, ni interpretar, però sí de percebre i sentir.
El joc és un joc amb la sincronia, un pont per l’inconscient, personal i col·lectiu.

Per a qui
Per a totes les persones que desitgen desenvolupar la seva creativitat i intuïció.
Per tots els que desitgen explorar el llenguatge simbòlic i metafòric de la mitologia, dels arquetips i de l’art.

Objectius
Explorar una mirada simbòlica dels temes de la nostra vida (relacions, àmbit professional, creativitat, etc.).
Crear nous significats i narratives que serveixen el nostre benestar.
Cultivar la intuïció.
Desenvolupar la imaginació.
Potenciar la creativitat.

Per a què serveix
Per expandir la percepció dels nostres temes vitals.
Per crear ponts de connexió amb un/ una mateixa i amb l’inconscient.
Per crear canals d’inspiració.
Per entrenar la intuïció.
Per potenciar transformacions vitals.

 L’Oracle
A l’Antiguitat consultar l’Oracle era un acte natural de buscar orientació, perquè pels antics la relació amb el misteri era natural – els seus déus i deesses els ajudaven a donar sentit a l’inexplicable i un cert ordre al caos propi de l’existència humana.
L’espiritualitat, i la nostra relació amb el que ens transcendeix, és a dia d’avui plena de dubtoses associacions, d’ambigüitats i d’un escepticisme que emmascara la nostra eterna por del desconegut. El resultat és una profunda fam espiritual – som una societat desnodrida i desemparada, i la conseqüència esdevé en símptomes com l’ansietat i les addicions.

En els meus processos d’experimentació com a art terapeuta he descobert en els Oracles una eina de gran riquesa i potencial – a nivell terapèutic, creatiu, lúdic i espiritual – i he creat aquest projecte per a treballar amb l’Oracle a partir de mètodes art terapèutics.

És un recurs que vinc explorant en aquests últims anys i que és font de nutrient i inspiració i, en aquest sentit, em proposo compartir-lo de manera més àmplia, més enllà de l’espai de les meves consultes i tallers.

És un projecte experimental, que es construeix de forma orgànica.
Un projecte per a compartir la inspiració de l’Oracle i el seu potencial sanador i creatiu.
Per anar reconciliant les ambigüitats, internes i externes, i les meves pròpies resistències sobre el que és un Oracle.
I per a seguir experimentant i investigant les fronteres de l’artístic, del misteri, de les sincronies, de la intuïció, de la comunicació. D’allò que és la consciència compartida on tots estem d’alguna manera connectats, i en què les accions d’un tenen repercussions que ens afecten a tots.