Consultes

Ofereixo un acompanyament terapèutic a persones que desitgen més plenitud, salut i benestar a la seva vida.

Aquest acompanyament pot tenir un enfocament terapèutic o d’orientació i té com objectiu final donar recursos a la persona per fer-la autònoma en el seu procés de desenvolupament personal.

Beneficis de l’Art Teràpia:

  • Afavoreix l’autoconeixement;
  • Afavoreix la connexió emocional amb un/ una mateixa;
  • Millora l’autoestima;
  • Millora l’estat anímic;
  • Potencia la capacitat d’expressió;
  • Potencia la creativitat;
  • Potencia els processos de cura.

Atenció individual

Les sessions d’atenció individual estan orientades als objectius dibuixats entre pacient i terapeuta però, el punt de partida de cada sessió és sempre el moment present. Cada consulta és diferent i és una creació conjunta entre ambdues parts.

Aquest acompanyament pot i deu ser complementat amb els tractaments adequats a cada situació. L’Art Teràpia no substitueix l’atenció mèdica especialitzada.